Duy tu bảo dưỡng định kỳ 2011 thiết bị Nhà máy thủy điện ZaHung
6
10/16

Duy tu bảo dưỡng định kỳ 2011 thiết bị Nhà máy thủy điện ZaHung

Nhằm đảm bảo vận hành lâu dài và hiệu quả thiết bị máy móc, trong tháng 7 năm 2011 Công ty cổ phần Za Hưng đã tiến hành bảo dưỡng định kỳ thiết bị, máy móc của Nhà máy thủy điện ZaHung.