Các mốc thời gian

Là một nhà đầu tư chuyên nghiệp, ZaHưng luôn nghiên cứu, tìm kiếm những cơ hội đầu tư mang lại hiệu quả kinh tế xã hội và lợi ích cho doanh nghiệp.Công ty đã hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành khai thác Nhà máy thủy điện Za Hung (30MW) tại huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam từ tháng 7/2009 với tổng mức đầu tư 505 tỷ đồng, cung cấp hơn 122 triệu KWh/năm vào lưới điện quốc gia và đóng góp vào ngân sách địa phương 30 tỷ đồng/năm, tạo hàng chục ngàn ngày công lao động cho người dân địa phương.  

Trên cơ sở thành công của dự án đầu tiên, Công ty tiếp tục triển khai đầu tư Dự án thủy điện Nậm Pông (30MW) tại huyện Quỳ châu, Nghệ An với tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng, dự án đã hoàn thành phát điện vào tháng 11/2013 cung cấp 120 triệu KWh/năm vào lưới điện quốc gia và đóng góp vào ngân sách địa phương về thuế 25 tỷ đồng/năm.  
Tháng 4/2014, Công ty ZaHưng được UBND tỉnh Nghệ An giao làm chủ đầu tư dự án thủy điện Nhạn Hạc tại huyện Quế Phong. Dự án có công suất 59MW được thiết kế 2 bậc. Nhà máy thuỷ điện Nhạn Hạc A có công suất 55MW, Nhà máy Nhạn Hạc B có công suất 4MW. Dự án Nhạn Hạc có Tổng mức đầu tư 1.881 tỷ đồng, hiện nay Công ty đang khẩn trương thi công đồng loạt các hạng mục và dự kiến sẽ phát điện vào quý 3/2018. Khi hoàn thành, dự án Nhạn Hạc sẽ cung cấp cho lưới điện quốc gia 206 triệu kWh/năm, doanh thu khoảng 250 tỷ đồng/năm. Đóng góp tiền thuế vào ngân sách bình quân  50 tỷ đồng/năm.