Bổ nhiệm cán bộ quản lý dự án thuỷ điện Nhạn Hạc

Được sự phê duyệt của Hội đồng quản trị, ngày 14/12/2015 Công ty Cổ phần Za Hưng đã tổ chức công bố và trao các quyết định về tổ chức, bổ nhiệm các chức danh quản lý Dự án thuỷ điện Nhạn Hạc.

Buổi công bố và trao các Quyết định liên quan được tổ chức tại Dự án thuỷ điện Nhạn Hạc - huyện Quế Phong, Nghệ An và kết nối trực tuyến với 4 địa điểm của Công ty gồm: Văn phòng Hà Nội; Nhà máy Thuỷ điện Nậm Pông - huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An và Nhà máy thuỷ điện Za Hung - huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Với sự tham dự của Ban Điều hành Công ty, toàn thể CBCNV tại Dự án Nhạn Hạc, Văn phòng Công ty và đại diện Nhà máy Nậm Pông, Nhà máy Za Hung.

Theo đó, các Quyết định đã được công bố và trao gồm: Quyết định thành lập Ban Tư ván Giám sát xây dựng (TVGS) Dự án thuỷ điện Nhạn Hạc; Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban TVGS Xây dựng Dự án thuỷ điện Nhạn Hạc; Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Hữu Nam giữ chức vụ Phó Trưởng ban, phụ trách Ban TVGS xây dựng Dự án thuỷ điện Nhạn Hạc; Quyết định bổ nhiệm ông Lại Ngọc Giáp giữ chức vụ Phó Trưởng ban QLDA thuỷ điện Nhạn Hạc.

Thừa uỷ quyền của HĐQT và Tổng giám đốc, ông Vũ Duy Khoát – Phó TGĐ Công ty đã trao các quyết định liên quan cho các chức danh mới được bổ nhiệm.

Ông Vũ Duy Khoát – Phó TGĐ Công ty trao Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban TVGS Xây dựng dự án thuỷ điện Nhạn Hạc và Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban, Phụ trách Ban TVGS Xây dựng Dự án thuỷ điện Nhạn Hạc cho ông Phạm Hữu Nam

Ông Vũ Duy Khoát – Phó TGĐ Công ty trao Quyết định của TGĐ về việc bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng ban QLDA thuỷ điện Nhạn Hạc cho ông Lại Ngọc Giáp

Ông Lê Xuân Long - Tổng giám đốc đã phát biểu quán triệt và căn dặn đối với các cá nhân mới được bổ nhiệm cần hết sức nỗ lực để xây dựng Ban TVGS, Ban QLDA làm việc hiệu quả đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ của dự án Nhạn Hạc. Nhắc nhở các bộ phận, cá nhân trong Công ty phối hợp, hỗ trợ để các cá nhân mới được bổ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu sau khi nhận quyết định, Ông Phạm Hữu Nam và Ông Lại Ngọc Giáp cảm ơn sự tin tưởng, quan tâm của HĐQT, BĐH Công ty và hứa sẽ hết sức cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Văn Cường