Dự án thuỷ điện Sông Tranh 4

Thông tin chung về dự án:

· Địa điểm: Xã Quế Lưu và Thăng Phước, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

· Công suất: 48 MW

· Tổng mức đầu tư: 1750 tỷ đồng

· Khởi công: Quý IV/2017

· Dự kiến hoàn thành phát điện: Quý 3/2020

Thông số kỹ thuật dự án

+ Công suất (P): 48 MW

+ Điện lượng trung bình năm (E0): 178 triệu kWh

+ Diện tích lưu vực: 1610 km2

+ Mực nước dâng bình thường: 46,5 m

+ Mức nước chết: 45,5 m

+ Lưu lượng nước trung bình năm (Q0): 154,7 m3/s

+ Lưu lượng lớn nhất qua nhà máy (Qmax NM): 298 m3/s

+ Dung tích toàn bộ (Wtb):  24,81 triệu m3

+ Cột nước lớn nhất (Hmax): 21,29 m

Công trình Nhà máy thủy điện Sông Tranh 4 khi hoàn thành dự kiến sẽ cung cấp khoảng 178 triệu KWh/năm cho lưới điện quốc gia. Ngoài ra công trình còn góp phần đảm bảo đi lại của nhân dân canh tác hai bên bờ sông Tranh qua đập thủy điện.