Dự án thuỷ điện Sông Tranh 4

Dự án thuỷ điện Sông Tranh 4

Dự án thuỷ điện Sông Tranh 4

Địa điểm: Xã Quế Lưu và Thăng Phước, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Công suất: 48 MW

Tổng mức đầu tư: 1750 tỷ đồng

Nhà máy thủy điện Za Hưng

Nhà máy thủy điện Za Hưng

Địa điểm: Xã ZàHung, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam 

Công suất: 30 MW 

Tổng mức đầu tư: 505 tỷ VND 

Nhà máy thủy điện Nậm Pông

Nhà máy thủy điện Nậm Pông

Địa điểm: Xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, Tỉnh Nghệ An 

Công suất: 30 MW

Tổng mức đầu tư: 800 tỷ VND 

Nhà máy thủy điện Nhạn Hạc

Nhà máy thủy điện Nhạn Hạc

Địa điểm: Thôn Bản Đai, Xã Mường Nọc, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An
Công suất: 59 MW (Nhà máy A: 55MW, nhà máy B: 4MW)
Tổng mức đầu tư: 1.881 tỷ VND