Tin tức khác

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Trọng Thông trả lời phỏng vấn Tạp chí VietNam Bussiness Forum
6
10/16

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Trọng Thông trả lời phỏng vấn Tạp chí VietNam Bussiness Forum

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Trọng Thông trả lời phỏng vấn Tạp chí VietNam Bussiness Forum - Chuyên đề Khẳng định bản lĩnh Doanh nhân