Hình ảnh ban lãnh đạo

Ông NGUYỄN TRỌNG THÔNG Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Xuất thân từ gia đình trí thức tại tỉnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Trọng Thông đã xung phong lên đường nhập ngũ sau khi tốt nghiệp trường Đại học Xây dựng. Năm 1979 ông trở thành sỹ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban doanh trại – Viện Kỹ thuật Quân sự - Bộ Quốc phòng.Theo chủ trương của Bộ Quốc phòng và luôn mong muốn phát huy tiềm năng của người lính trong thời bình, năm 1990, ông cùng một số cán bộ chiến sỹ thành lập Công ty Hà Đô và đã chèo lái con thuyền Hà Đô không ngừng lớn mạnh. Được đào luyện trong môi trường quân đội, luôn luôn ý thức tự hoàn thiện mình, tác phong nhanh nhẹn, sâu sát và quyết đoán – đó là chân dung vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hà Đô - Đại tá Nguyễn Trọng Thông. Năm 2005, Tập đoàn Hà Đô thành lập Công ty Cổ phần ZaHưng với lĩnh vực hoạt động chính là đầu tư sản xuất kinh doanh điện năng. Với cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ ngày đầu thành lập Công ty ZaHưng đến nay, ông đã lãnh đạo Công ty có những bước phát triển vững chắc tạo được niềm tin đối với các nhà đầu tư, tập thể cán bộ công nhân viên, các cơ quan chức năng và đối tác

 

Ông LÊ XUÂN LONG Tổng Giám đốc 
Đảm nhiệm cương vị Tổng giám đốc Công ty hiện nay là ông Lê Xuân Long. Ông tốt nghiệp Đại học Giao thông vận tải Hà Nội năm 1993 , chuyên ngành kỹ sư xây dựng cầu hầm, Thạc sỹ kỹ thuật Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội - chuyên ngành cầu hầm năm 2007, thạc sỹ Quản trị kinh doanh Đại học Griggs – Hoa kỳ năm 2012. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông làm quản lý/Tư vấn giám sát kỹ thuật về xây dựng cho các Tập đoàn nước ngoài và Tổng Công ty xây dựng cầu Thăng Long. Đến năm 1999 ông làm việc tại Công ty Hà Đô (nay là Tập Đoàn Hà Đô) và trải qua nhiều cương vị khác nhau. Quá trình công tác đã giúp ông tích luỹ được nhiều kinh nghiệm quản lý, điều hành hiện đại của nước ngoài về kỹ thuật, thi công, đồng thời lĩnh hội, hoà nhập tốt với văn hoá và mô hình quản lý của Tập đoàn Hà Đô. Những kinh nghiệm đó làm phong phú, sâu sắc thêm kiến thức chuyên môn để ông hình thành và định hình phong cách lãnh đạo – điều hành thận trọng nhưng quyết đoán trên cơ sở luận chứng và tư duy khoa học. 
Từ năm 2005 đến nay, ông Lê Xuân Long được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ZaHưng. Trên các cương vị đã đảm nhiệm đến nay tại Công ty Cổ phần ZaHưng, ông đều được sự tin tưởng của Đại Hội đổng Cổ đông, Hội đồng Quản trị và cán bộ công nhân viên công ty.