CỔ ĐÔNG

Tiền thân là Công ty xây dựng Hà Đô, tới nay Hà Đô đã trở thành Tập đoàn đầu tư, xây dựng, tư vấn và kinh doanh hùng mạnh. Với 12 công ty thành viên và 2 chi nhánh trực thuộc hoạt động chuyên nghiệp trên từng lĩnh vực, Tập đoàn Hà Đô luôn đạt được thành công trong mọi công trình, dự án. Thành quả lao động và sáng tạo của Hà Đô đã nhận được sự đánh giá cao của các đối tác, khách hàng và các nhà đầu tư.

 

 
 

Công ty Cổ phần Đầu tư An Lạc được thành lập năm 2002. Trải qua nhiều thăng trầm của thị trường Bất động sản, trên bước đường khẳng định của mình, An Lạc đã có bứt phá quan trọng để thực hiện sứ mệnh “An cư Lạc nghiệp” và xây dựng một văn hóa “An Lạc - đoàn kết - sức mạnh” với những tấm lòng nhân ái, sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ cộng đồng.