Tin hoạt động

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM NHÂN SỰ
5
5/18

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM NHÂN SỰ

Nhằm kiện toàn nhân sự theo sơ đồ tổ chức của Công ty, Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty đã bổ nhiệm các chức danh thuộc Ban Điều hành; Trưởng phòng, ban; Giám đốc; Phó Giám đốc các Nhà máy.
Đoàn Thanh tra của HĐQT, BKS kiểm tra dự án Nhạn Hạc sau lũ quét
12
10/16

Đoàn Thanh tra của HĐQT, BKS kiểm tra dự án Nhạn Hạc sau lũ quét

Thực hiện Quyết định số 446/QĐ-HĐQT ngày 16/9/2016 của HĐQT về việc thành lập đoàn Thanh tra – Kiểm tra thiệt hại sau lũ quét tại công trường dự án thuỷ điện Nhạn Hạc
Ký Hợp đồng thiết bị Dự án thuỷ điện Nhạn Hạc
12
10/16

Ký Hợp đồng thiết bị Dự án thuỷ điện Nhạn Hạc

Ngày 01/6/2016 tại Hội trường toà Nhà Tập Đoàn Hà Đô 186 phố Hoàng Sâm diễn ra Lễ Ký Hợp đồng cung cấp thiết bị Cơ - Điện và các dịch vụ kỹ thuật cho dự án thuỷ điện Nhạn Hạc
Công ty Cổ phần ZaHưng tổ chức công bố và trao các quyết định sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ
12
10/16

Công ty Cổ phần ZaHưng tổ chức công bố và trao các quyết định sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ

Được sự phê duyệt của Hội đồng quản trị, ngày 09/5/2016 Công ty Cổ phần ZaHưng đã tổ chức công bố và trao các quyết định sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ.
Ngăn sông chặn dòng thi công Dự án thuỷ điện Nhạn Hạc
12
10/16

Ngăn sông chặn dòng thi công Dự án thuỷ điện Nhạn Hạc

Thực hiện kế hoạch tiến độ đã được Công ty phê duyệt, ngày 16/3/2016 Ban QLDA thuỷ điện Nhạn Hạc cùng các nhà thầu thi công đã tiến hành ngăn sông, chặn dòng dự án thuỷ điện Nhạn Hạc - Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An.
Bổ nhiệm cán bộ quản lý dự án thuỷ điện Nhạn Hạc
12
10/16

Bổ nhiệm cán bộ quản lý dự án thuỷ điện Nhạn Hạc

Được sự phê duyệt của Hội đồng quản trị, ngày 14/12/2015 Công ty Cổ phần Za Hưng đã tổ chức công bố và trao các quyết định về tổ chức, bổ nhiệm các chức danh quản lý Dự án thuỷ điện Nhạn Hạc.