Nhà máy thủy điện Nhạn Hạc

Địa điểm: Thôn Bản Đai, Xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An
Công suất: 59 MW (Nhà máy A: 55MW, nhà máy B: 4MW)
Tổng mức đầu tư: 1.881 tỷ VND
Khởi công: 08/2015
Ngăn sông: 03/2016
Phát điện: 09/2018

Thông số kỹ thuật dự án

+ Công suất (P): 59 MW (Nhà máy A: 55MW, nhà máy B: 4MW)

+ Tổng điện lượng trung bình năm: 206,2 triệu KWh

+ Diện tích lưu vực: 560 km2

+ Mực nước dâng bình thường: 310m

+ Mức nước chết: 298m

+ Lưu lượng nước trung bình năm (Qo): 17,50 m3/s

+ Lưu lượng lớn nhất qua nhà máy (Qmax NM): QmaxNMA=36,5 m3/s, QmaxNMB=35,7 m3/s

+ Dung tích toàn bộ (Wtb):  6.850.000 m3

+ Cột nước lớn nhất (Hmax): HmaxA = 181,7m, HmaxB = 13,9m

+ Đường hầm nhà máy A: kt 6mx6,2m, đoạn bọc thép d=4m, tổng chiều dài hầm 2.492m

+ Đấu nối cấp điện áp 110KV đường dây mạch kép AC 240 dài 6 km từ Nhà máy Nhạn Hạc đến đường dây Truông Bành - Săng Lẻ