Nhà máy thủy điện Za Hưng

Thông tin chung về dự án:

  • Địa điểm: Xã ZàHung, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam
  • Công suất: 30 MW
  • Tổng mức đầu tư: 505 tỷ VND
  • Khởi công: tháng 10/2006
  • Ngăn sông: 1/2008
  • Phát điện: tháng 7/2009

Thông số kỹ thuật

+ Công suất (P): 30MW (2x15MW)

+ Điện lượng trung bình năm (E0): 122,7 triệu kwh/năm

+ Diện tích lưu vực: 537 km2

+ Mực nước dâng bình thường: 450m

+ Mức nước chết: 445m

+ Lưu lượng nước trung bình năm (Q0): 34,1 m3/s

+ Lưu lượng lớn nhất qua nhà máy (Qmax NM): 53,39 m3/s

+ Dung tích toàn bộ (Wtb): 1.120.000m3

+ Cột nước lớn nhất (Hmax): 84,8m

+ Đường hầm: kt 6x6m, dài 1,4km Đấu nối cấp điện áp 110KV đường dây mạch đơn AC 185 dài 27km Za Hung – Thạch Mỹ

 

Công trình Nhà máy thủy điện Za Hung hoàn thành đã nhận được sự đánh giá cao của Bộ Công Thương, Tập đoàn điện lực Việt Nam, UBND Tỉnh Quảng Nam và các cơ quan hữu quan khác.

Bên cạnh việc cung cấp khoảng 130 triệu KWh/năm cho lưới điện quốc gia, công trình thủy điện ZaHung còn góp phần đảm bảo đi lại của nhân dân canh tác hai bên bờ sông A Vương qua đập thủy điện và hệ thống ghe-cáp qua sông A Vương (do Công ty CP Za Hưng hỗ trợ UBND huyện Đông Giang xây dựng)