LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM NHÂN SỰ

Nhằm kiện toàn nhân sự theo sơ đồ tổ chức của Công ty, Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty đã bổ nhiệm các chức danh thuộc Ban Điều hành; Trưởng phòng, ban; Giám đốc; Phó Giám đốc các Nhà máy.

Ngày 16/04/2018, Công ty tổ chức công bố và trao Quyết định cho các cá nhân mới được bổ nhiệm. Buổi lễ được tổ chức trực tuyến tại các điểm cầu gồm: Văn phòng Công ty tại Hà Nội, Nhà máy thủy điện Nậm Pông, Ban QLDA thủy điện Nhạn Hạc (Nghệ An), Nhà máy thủy điện ZaHung, Ban QLDA thủy điện Sông Tranh 4 (Quảng Nam) với sự tham dự của đại diện Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và toàn thể CBCNV.

Theo đó, các chức danh mới được bổ nhiệm gồm:

- Ông Trần Quốc Hoàn, hiện đang là Trưởng phòng Kỹ thuật – Thiết bị Công ty Cổ phần ZaHưng được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ZaHưng.

- Ông Vũ An Minh, hiện đang là Phó trưởng phòng Kỹ thuật – Thiết bị Công ty Cổ phần ZaHưng được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Kỹ thuật – Thiết bị Công ty Cổ phần ZaHưng;

- Ông Phạm Hữu Nam, hiện đang là Trưởng ban Tư vấn giám sát xây dựng dự án thủy điện Nhạn Hạc được bổ nhiệm kiêm giữ chức vụ Trưởng ban Tư vấn giám sát dự án thuỷ điện Sông Tranh 4;

- Ông Trần Hiệp, hiện đang là Giám đốc Nhà máy thủy điện Nậm Pông được bổ nhiệm kiêm giữ chức vụ Giám đốc Nhà máy thủy điện Nhạn Hạc;

- Ông Trần Văn Xin, hiện đang là Phó trưởng ban QLDA thủy điện Nhạn Hạc được bổ nhiệm làm Phó trưởng ban QLDA thủy điện Sông Tranh 4;

Thừa ủy quyền của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc đã trao Quyết định cho các cá nhân mới được bổ nhiệm.


Ông Lê Xuân Long – TGĐ Công ty Cổ phần ZaHưng trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Trần Quốc Hoàn (bên trái)


Ông Vũ Duy Khoát – Phó TGĐ Công ty Cổ phần ZaHưng (đứng thứ 3 từ trái sang) – TUQ của TGĐ Công ty trao Quyết định cho các cá nhân được bổ nhiệm (Cầm quyết định từ trái sang: Ông Trần Văn Xin, Ông Vũ An Minh, Ông Trần Hiệp và Ông Phạm Hữu Nam)

Tại buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm, Ông Lê Xuân Long – UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đã phát biểu quán triệt và yêu cầu đối với các cá nhân mới được bổ nhiệm cần hết sức nỗ lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo để đạt kết quả cao và hoàn thành tốt nhiệm vụ. TGĐ cũng nhắc nhở các bộ phận, cá nhân tại Nhà máy ZaHung, Nậm Pông và trong Công ty cần phối hợp, hỗ trợ để các cá nhân mới được bổ nhiệm hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu sau khi nhận quyết định, các cá nhân cảm ơn sự tin tưởng, quan tâm của HĐQT, BĐH Công ty và hứa sẽ hết sức cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao.