Duy tu bảo dưỡng định kỳ 2011 thiết bị Nhà máy thủy điện ZaHung

Nhằm đảm bảo vận hành lâu dài và hiệu quả thiết bị máy móc, trong tháng 7 năm 2011 Công ty cổ phần Za Hưng đã tiến hành bảo dưỡng định kỳ thiết bị, máy móc của Nhà máy thủy điện ZaHung.

 

 

Nhà máy thủy điện ZaHung có công suất 30MW, gồm 2 tổ máy, điện lượng trung bình hàng năm 130 triệu KWh, nhà máy nằm trên địa bàn xã Zà Hung, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Nhà máy ZaHung được khởi công từ tháng 3/2007, hoàn thành và phát điện tháng 7/2009
 
Công tác duy tu bảo dưỡng là hoạt động định kỳ được tiến hành hàng năm với các nội dung và yêu cầu cụ thể:
  • Bảo dưỡng , kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh lại các hệ thống thiết bị của nhà máy;
  • Khắc phục, xử lý các khiểm khuyết xảy ra trong quá trình vận hành;
  • Sửa chữa, căn chỉnh, thay mới các thiết bị không đạt yêu cầu kỹ thuật.
Chỉ đạo trực tiếp công tác duy tu bảo dưỡng định kỳ năm 2011 là ông Vũ Duy Khoát - Giám đốc Nhà máy thủy điện ZaHung cùng với sự tham gia của CBCNV Nhà máy, các chuyên gia, chuyên viên kỹ thuật của Công ty. Đây là đợt duy tu bảo dưỡng định kỳ lần thứ 3 kể từ khi Nhà máy thủy điện ZaHung đi vào hoạt động nên Nhà máy đã có nhiều kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch, chỉ đạo, giám sát và tổ chức thực hiện. Với sự chuẩn bị chu đáo, sự giám sát chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Công ty, lãnh đạo Nhà máy và làm việc nhiệt tình của đội ngũ CBCNV, chuyên gia nên công tác duy tu bảo dưỡng đã được tiến hành theo đúng kế hoạch: Tổ máy số 1 duy tu bảo dưỡng từ ngày 4/7/2011, kết thúc ngày 15/7/2011; Tổ máy số 2 duy tu bảo dưỡng từ ngày 19/7/2011, kết thúc ngày 27/7/2011. Việc duy tu bảo dưỡng được thực hiện luân phiên đối với từng tổ máy nên vẫn đảm bảo công tác vận hành của tổ máy còn lại trong suốt thời gian tiến hành.
 
Đánh giá kết quả sau khi kết thúc đợt duy tu bảo dưỡng thiết bị cho thấy hệ thống thiết bị tổ máy số 1 và 2 làm việc ổn định, bình thường, đảm bảo các thông số kỹ thuật.
 
Ông Lê Xuân Long – Tổng giám đốc Công ty đã biểu dương Nhà máy thủy điện ZaHung và các cán bộ kỹ thuật, chuyên gia đã hoàn thành tốt công tác duy tu bảo dưỡng thiết bị định kỳ năm 2011. Đồng thời cũng lưu ý Nhà máy cần tiếp tục làm tốt công tác quản lý vận hành thiết bị và chuẩn bị tốt công tác phòng chống bão lũ để đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả và giảm thiểu thiệt hại.