Công ty Cổ phần ZaHưng tổ chức công bố và trao các quyết định sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ

Được sự phê duyệt của Hội đồng quản trị, ngày 09/5/2016 Công ty Cổ phần ZaHưng đã tổ chức công bố và trao các quyết định sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ. Buổi công bố và trao các Quyết định được tổ chức tại Văn phòng Công ty tại Hà Nội và trực tuyến với các điểm cầu tại Nhà máy Za Hung - Quảng Nam, dự án thuỷ điện Nhạn Hạc - Nghệ An.

Các chức danh được HĐQT bổ nhiệm gồm:

  1. Ông Vũ Duy Khoát được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Thiết bị và SXKD điện, thôi giữ chức vụ giám đốc Nhà máy thuỷ điện Nậm Pông.
  2. Ông Nguyễn Thanh Tùng - hiện là Quyền Trưởng ban QLDA thuỷ điện Nhạn Hạc được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Quản lý dự án thuỷ điện Nhạn Hạc.
  3. Ông Trần Quốc Hoàn - hiện là Quyền Trưởng phòng Kỹ thuật - Thiết bị được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Kỹ thuật - Thiết bị
  4. Ông Phạm Hữu Nam - Hiện là Phó Trưởng ban phụ trách Ban TVGS Xây dựng Dự án thuỷ điện Nhạn Hạc được bổ nhiệm làm Trưởng ban TVGS Xây dựng Dự án thuỷ điện Nhạn Hạc
  5. Ông Nguyễn Huy Vinh - hiện là Quyền giám đốc Nhà máy thuỷ điện Za Hung được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà máy thuỷ điện Za Hung

Ông Trần Hiệp - hiện là Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất Nhà máy thuỷ điện Za Hung được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà máy thuỷ điện Nậm Pông.

Ông Lê Xuân Long - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trao Quyết định của HĐQT cho các cá nhân được bổ nhiệm

Ông Vũ Duy Khoát – Phó TGĐ phụ trách Thiết bị và SXKD điện phát biểu tại buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm

Ông Trần Hiệp – Giám đốc Nhà máy thủy điện Nậm Pông phát biểu tại tại buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm

Tại buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm, Ông Lê Xuân Long – UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đã phát biểu quán triệt và căn dặn đối với các cá nhân mới được bổ nhiệm cần hết sức nỗ lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo để đạt kết quả cao và hoàn thành tốt nhiệm vụ. TGĐ cũng nhắc nhở các bộ phận, cá nhân trong Công ty cần phối hợp, hỗ trợ để các cá nhân mới được bổ nhiệm hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu sau khi nhận quyết định, các cá nhân cảm ơn sự tin tưởng, quan tâm của HĐQT, BĐH Công ty và hứa sẽ hết sức cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Văn Cường