Đoàn Thanh tra của HĐQT, BKS kiểm tra dự án Nhạn Hạc sau lũ quét

Thực hiện Quyết định số 446/QĐ-HĐQT ngày 16/9/2016 của HĐQT về việc thành lập đoàn Thanh tra – Kiểm tra thiệt hại sau lũ quét tại công trường dự án thuỷ điện Nhạn Hạc – huyện Quế phong, tỉnh Nghệ An, ngày 24,25/9/2016 Đoàn thanh tra đã đến kiểm tra và làm việc tại dự án Nhạn Hạc.

Nội dung làm việc: Đoàn Thanh tra kiểm tra tại hiện trường Dự án Nhạn Hạc đối với các vấn đề: những thiệt hại về tài sản, hạng mục công trình bị hư hại, ảnh hưởng chung đến tiến độ dự án, xem xét, đánh giá báo cáo của Ban QLDA, TVGS, Tư vấn thiết kế, các Nhà thầu, các biện pháp khắc phục đã áp dụng, các biện pháp trong thời gian tới, xem xét đánh giá các vấn đề cần thiết khác; Họp đánh giá và kết luận; Báo cáo của Đoàn Thanh tra gửi HĐQT .

Thành phần đoàn thanh tra, kiểm tra gồm có:

Hội đồng quản trị và ban kiểm soát:

 • Ông            : Trần Văn Hải                     Chức vụ: UV HĐQT, Trưởng đoàn.
 • Ông            : Nguyễn Văn Đông              Chức vụ: TT.HĐQT, Phó Tr. đoàn.
 • Ông            : Lê Thanh Nghị                   Chức vụ: Trưởng BKS, Thành viên.
 • Ông            : Hoàng Xuân Tùng              Chức vụ: Thành viên BKS.

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô:

 • Ông            : Bùi Trung Hùng                  Chức vụ: Kỹ sư trưởng.
 • Ông            : Phạm Trọng Khiêm             Chức vụ: CV Phòng KS & QTRR.
 • Ông            : Lê Đức Hiếu                       Chức vụ: CV Phòng KTKH.

Công ty CP Za Hưng:

Ban điều hành:

 • Ông            : Lê Xuân Long                     Chức vụ: Tổng giám đốc.
 • Ông            : Vũ Duy Khoát                     Chức vụ: Phó TGĐ.

Đại diện các Phòng:

 • Ông            : Lê Xuân Tuấn                    Chức vụ: Trưởng Phòng KHĐT
 • Ông            : Trần Quốc Hoàn                 Chức vụ: Trưởng Phòng KTTB.

Ban QLDA TĐ Nhạn Hạc:

 • Ông            : Nguyễn Thanh Tùng           Chức vụ: Trưởng Ban QLDA
 • Ông            : Trần Văn Xin                     Chức vụ: Phó Trưởng Ban QLDA.
 • Ông            : Lại Ngọc Giáp                    Chức vụ: Phó Trưởng Ban QLDA.

Tư vấn giám sát:

 • Ông            : Phạm Hữu Nam                  Chức vụ: Trưởng TVGS.

Đơn vị TVTK (Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1):

 • Ông            : Cao Thanh Hoa                  Chức vụ: Trưởng đoàn TKTĐ 2

 Ngày 24, 25/09/2016, Đoàn kiểm tra hiện trường dự án sau đó họp bàn tại Văn phòng Ban QLDA thủy điện Nhạn Hạc. 

Kiểm tra tại khu vực đập đầu mối

Kiểm tra tại khu vực Nhà máy

Kiểm tra tại hố móng Nhà máy A

Tại buổi làm việc sau khi kiểm tra hiện trường, Đoàn kiểm tra tài liệu và nghe Ban QLDA, TVGS, Tư vấn thiết kế, ban lãnh đạo Công ty báo cáo cụ thể tình hình triển khai dự án, diễn biến chi tiết về ảnh hưởng và thiệt hại do mưa lũ đối với dự án.

       Đánh giá chung về kết quả triển khai dự án Nhạn Hạc đến thời điểm hiện tại về các vấn đề; Khối lượng các hạng mục đã thi công so với tiến độ được duyệt; Năng lực các nhà thầu; Tiến độ phát điện tổ máy số 1; Những rủi ro về nguồn vật liệu thi công (cát, đá); và:

       Đánh giá về thiệt hại do mưa lũ và phương án khắc phục: (1) Nguyên nhân do thời tiết xấu bất thường, xảy ra lũ quét và lũ ống bất ngờ, diễn ra với cường độ lớn, nhanh vào thời điểm 02h30’ sáng ngày 14/09/2016. Đoàn thanh tra thống nhất mức độ thiệt hại và các bước xử lý tiếp theo do Ban QLDA Nhạn Hạc báo cáo.(2) Đoàn cũng đã xem xét và kết luận Ban QLDA, TVGS và các nhà thầu đã tuân thủ đúng thiết kế, quy trình, biện pháp và trình tự thi công. Đoàn thanh tra nhận định, đợt lũ quét, lũ ống ngày 14/9/2016 đã làm chậm tiến độ của dự án Nhạn Hạc khoảng 20-30 ngày.

Toàn bộ các nội dung làm việc, kết luận về ảnh hưởng của mưa lũ tới dự án Nhạn Hạc sẽ được Đoàn Thanh tra – Kiểm tra tổng hợp, báo cáo HĐQT để quyết định các phương án, biện pháp cần thiết.

Nguyễn Văn Cường